2811 planontwikkeling B.V.

Ontwikkelaar voor: Herontwikkeling/ transformatie, (huur)woningen, retail, bedrijfshuisvesting

HERONTWIKKELING BESTAAND VASTGOED | ONTWIKKELING BEDRIJFSMATIG VASTGOED | ONTWIKKELING WONINGBOUW

Stadswoningen
Seniorenwoningen
Kantoor & distributie
Bedrijfsverzamelgebouw

http://www.28elf.nl/